Türkiye Vatandaşlık Danışmanlık Şirketi
Background

Türkiye Vatandaşlığı

TÜRKİYE OTURMA İZNİ

Türkiye'de her yıl vatandaşlık kazanmak isteyen binlerce yabancı var. Her ülkede olduğu gibi, Türkiye'de vatandaşlık başvurusunda bulunmak için bazı şartlar vardır. Çeşitli durumlarda Türkiye'de vatandaşlığa kavuşmanın birkaç yolu var.

NASIL
BAŞVURULUR

GEREKLİ
ŞARTLAR

AVANTAJLAR & DEZAVANTAJLAR

YAŞAM
ŞARTLARI

Sizi Arayalım

0 216 410 22 22
title

Türkiye Vatandaşı Olmak mı İstiyorsunuz.

Konusunda Uzman Ekibimiz Türkiye Vatandaşı olabilmeniz için size profesyonel hizmet sunmak için hazır. Sizi bilgilendirebilmemiz için formu doldurabilirsiniz.

Türkiye vatandaşlığı başvurusu nasıl yapılır?

Bir Milyon Dolarlık bir mülk satın alarak edinilen Hızlı Vatandaşlık:
Yeni yurttaşlık yasalarına göre yabancılar, Türkiye'de bekleme süreleri olmadan en hızlı şekilde yatırım vatandaşlığı elde edebiliyorlar. Bir yabancı 1.000.000 USD değerli mülk satın alıp, 3 yıl süreyle elinde tutmayı vaat ederse, 1. derece aile üyeleri ile doğrudan Türk Vatandaşlığı elde edersiniz.
Bir mülke sahip olmak: Türkiye'de bir mülk satın alırsanız, mülkünüzü adınıza koyduğunuzda, yıllık olarak yenilenmiş oturma izni alırsınız. 5 yıllık yenilenmiş ikamet izninden sonra vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz. Temel şart; her takvim yılında Türkiye'de 185 gün kalmanızdır. Herhangi bir mülk değeri sınırlaması yoktur.
Doğum sonrası Türk vatandaşlığı: Vatandaşlığa kavuşmanın en kolay yolu, Türk anne ve babası ile birlikte bir ailede doğmaktır.
Yetkili makam kararı ile vatandaşlığa kavuşma: Yetkili bir otoritenin rızası
Evlilik yoluyla Türkiye'de vatandaşlık: En bilinen ve en kolay yol, bir Türk vatandaşıyla evlenip bir Türk yurttaşlığı elde etmektir. Ancak Türk vatandaşıyla evlilik doğrudan bir vatandaşlık vermemektedir - ancak evlilikten 3 yıl sonra yabancı ,aşağıdaki koşullarla vatandaşlık başvurusunda bulunabilir;
⦁ Çiftin birlikte yaşaması gerekir;
⦁Evlilik birliğine zarar verecek davranışlardan uzak durun,
⦁Ulusal güvenlik ve kamu düzenini tehdit etmemelidir.
İstisnai koşullarla Türk vatandaşlığına geçme: Bir Türk vatandaşlığı elde edebilecek kişiler için istisnalar var. Örneğin: Türkiye'de endüstri tesislerinde veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda icraat, er ya da geç halka üstün hizmet sunmak ve bakanlık haklarına yapılan gerekçeli öneri dikkate alınacaktır.
Kısa Süreli İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler
İlk kez alınacak Türkiye oturma izn için gerekli evraklar nelerdir ?
- (Not: Ek belgeler yetkili makamlardan talep edilebilir)
⦁Oturma İzni Başvuru Formu (İmzalı)
⦁Pasaport ya da pasaport yerine geçenlerin aslı ve fotokopileri (kimlik bilgileri ve fotoğraflarının bulunduğu sayfalarla işlenen sayfalar)
⦁dört (4) fotoğraf (Biyometrik)
⦁ Kaldıkları süre boyunca yeterli ve sürdürülebilir kaynaklarla ilgili bildirim (Başvuru formunda bildirilir. Yönetim, destekleyici belge isteyebilir.)
⦁Geçerli Sağlık Sigortası (aşağıdaki sağlık sigortalarından biri yeterlidir) 65 yaş üstü ve altında 18 yaşından muaftır
⦁Türk Ruhsatı İzni
⦁ İkili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan belge
⦁Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan izin belgesi
⦁Sosyal Güvenlik Kurumu'na genel sağlık sigortası için başvuru belgesi
⦁Özel Sağlık Sigortası
⦁ İdare tarafından talep edilmesi halinde konaklama yeri ve seyahat planına ilişkin bilgi ve belge
⦁Residans kartınız için bir yönetim ücreti ödemelisiniz - 63 TL
⦁İzin için bir ücret (vergi) ödemelisiniz - fiyat ülkeye, izin türüne ve süresine bağlı olarak değişir.


Türkiye vatandaşlığı için gereken şartlar nelerdir ?

TÜRKİYE OTURMA İZİNİ ÜCRETLERİ 2017
İngiltere, ABD ve diğer * çoğu ülkede, 304,96 TL
(2. yıl yaklaşık 225 TL)
Norveç - Sırbistan - Fiji - Şili 1,194.20 TL
Belçika - Beyaz Rusya - Cezayir - İspanya - Kuveyt - Ürdün -
Lüksemburg - Malta - Singapur - Tayvan 137.75 TL
Arnavutluk - Filipinler - İsrail - Japonya - Kamboçya -
Makedonya - Mali - Umman - Fas - Fildişi Kıyısı - Irak - Karadağ - Mısır - Tunus 40.03 TL
Etiyopya - Güney Kore - Hong Kong - Mikronezya - Rusya Güncelleme Bekleniyor

Uzun süreli ikamet izni (daimi)
Uzun süreli başvurular için, ilgili belgelerinizle randevu tarih ve saatinde doğrudan Göç Dairesi'ni ziyaret etmelisiniz. Bakanlığın, Türkiye'de sürekli ikamet eden yabancılara onay vermesi ve en az sekiz yıl izin belgesi veya yabancılar için şartları yerine getirenlere Göç Politikaları Kurulu tarafından uzun süreli ikamet izni verilir.
Mülteciler, koşullu mülteciler ve yan koruma yardımından yararlananlar ile geçici koruma altındaki kişiler veya insancıl ikamet izni sahipleri, uzun süreli oturma iznine sahip olma hakkına sahip değildir.

Uzun süreli ikamet izni şartları
Uzun süreli oturum iznine ilişkin olarak aşağıdaki şartlar uygulanır:
⦁En az sekiz yıldır Türkiye'de ikamet etmeye devam etmek;
⦁Son üç yılda sosyal yardım almadı;
⦁kendilerini korumak için yeterli ve istikrarlı bir gelir elde etmek veya varsa ailelerini desteklemek;
⦁geçerli bir sağlık sigortası kapsamında olmak;
⦁kamu düzeni veya kamu güvenliği tehdidi oluşturmamak
Uzun süreli oturma izni ile verilen haklar
Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış haklar saklı kalmak ve hakların kullanımına ilişkin yürürlükteki mevzuatta öngörülen koşullara tabi olmak kaydıyla, uzun süreli oturma izni sahibi yabancılar istisna dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan istifade edeceklerdir. Belirli alanları düzenleyen kanun hükümlerinin ;
⦁zorunlu askerlik;
⦁oy kullanma hakkı ve seçilme hakkı;
⦁Kamu hizmetine girmek;
⦁Taşıt ithal ederken gümrük vergilerinden muafiyet.
Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen haklardan kısmen veya tamamen kısıtlama yetkisine sahiptir.
Uzun süreli ikamet izninin iptali
Aşağıdaki durumlarda, yabancılar uzun süreli ikamet iznini iptal edecektir:
⦁ciddi bir kamu güvenliği veya kamu düzen tehdidi;
⦁ülkesinde sağlık, eğitim ve mecburi kamu hizmeti dışındaki nedenlerle bir yıldan fazla ülkemizden sürekli olarak kalması.
Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca uzun süreli ikamet tezkeresinin tekrar uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile uzun süreli oturma izni iptal edilen yabancılar başvurularının değerlendirilmesi direktifte düzenlenir.
*Lütfen aklınızda bulundurun ; Ikamete müdahale durumları
Son 5 yıl içinde 1 yıl veya daha fazla süre içinde 6 aydan fazla bir süre Türkiye dışındaysanız. Bu, 'kesintiler' olarak sınıflandırılacak ve 8 yıllık ikamet izninize dahil edilmeyecektir. Ayrıca daha önce kesintilerden önce edinilen ikamet sayılamaz.

En az sekiz yıl süreyle Türkiye'de sürekli ikamet eden yabancılar için uzun süreli ikamet izni
İlk Başvuru :
⦁Rıza İzni Başvuru Formu
⦁Pasaportun veya seyahat belgesinin asıl ve fotokopisi
⦁Eski ikamet izni belgesinin ibrazı.
⦁İki (2) fotoğraf
⦁Merkezi kuruluşlardan ve kuruluşlardan son 3 yılda sosyal yardım almadığını gösteren belge.
⦁Kaldıkları süre boyunca yeterli ve sürdürülebilir kaynaklar konusunda bilgilendirilmesi
⦁Polis kayıt belgesi
⦁Geleneksel sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli olacaktır):
İki taraflı sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerine olanak sağlayan belge
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan provizyon belgesi
Genel Sağlık Sigortasına sahip olmak için Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuruyla ilgili belge
Uzatma için başvuru :
• Yönetim tarafından ek bilgi ve belge talep edilebilir.
• Fotoğraf, beyaz bir geçmişe ve biyometrik olarak son altı ay içinde (yüzün açık görünümü, yabancının kolayca tanınabileceği şekilde) alınmalıdır.
• Pasaportun Latin harflerle yazılmadığı durumlarda, yeminli tercüman veya yetkili makamlar tarafından tasdikli tercümesi de başvuruya eklenir.
• Pasaportta ad ve soyad ayrı ayrı yazılmıyorsa, yabancının kendi temsilciliğinden alması için açık kimlik bilgilerini gösteren bir belge sunması istenir.
• Yabancının başvuru sırasında gerekli olan tamamlayıcı bilgi ve belgeleri maksimum 30 gün içinde vermesi gerekir Aksi takdirde, başvuru iptal edilir.
Türk Vatandaşlığının Şartları
Yabancı uyruklu bir kişi, aşağıdaki şartların tümünü yerine getirirse, vatandaşlık için başvurabilir;
⦁Başvuru sahibi çoğunluk çağı ya da hukuki yaşlıları aracılığı ile başvuruda bulunabilir.
⦁Kesintisiz olarak beş yıldır Türkiye'de ikamet etmiş bulunuyorsunuz.
⦁Başvuru sahibinin Türkiye'de ikamet amaçlı kanıtlayan belgeleri olmalıdır; aşağıda belirtilen yolları kontrol edebilirsiniz:

Türkiye'de mülk edinmek
Türkiye'de bir iş kurmak
Yatırım
Ticari faaliyetler veya işletmeler için Türkiye'ye taşınmak
Çalışma izni ile Türkiye'de çalışmak
⦁Bir Türk vatandaşı ile evlilik yapmak
⦁Daha önce bir Türk yurttaşlığı yapmış bir kişiye yakın olun
⦁Türkiye'de eğitimini tamamlamak
⦁Halk sağlığı açısından bir engel oluşturan bir hastalığa sahip olmamak.
⦁Sorumlu, güvenilir bir kişi olmak
⦁Yeterli düzeyde Türkçe konuşabilmek.
⦁Türkiye'de kendine ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere bakım yapmak için gelir veya meslek edinmiş olmak.
⦁Ulusal güvenlik ve kamu düzenine saygılı olmak.
Dosyalar incelenecek ve mülakat yaptıktan sonra, komisyon başvurunuzu onaylarsa, dosyayı İçişleri Bakanlığına göndermeniz gereklidir. Vatandaşlık kazanma kararı bakanlık tarafından verilir. Karar negatif ise, dosya valiye gönderilir.


Türkiye vatandaşlığının avantajları ve dezavantajları nelerdir ?

Neden bir Türk vatandaşı olmalısınız ?
Türk Vatandaşlığının Avantajları
180 günlük bir süre içinde 90 günden fazla Türkiye'de kalan Yabancılarla ilgili Türk Kanunlarına (ör. 5683) uygunluk.
5 yıllık sürekli ikametten sonra vatandaşlık başvurusunda bulunabilmek
Not; vatandaşlığın faydaları şunları içerir: ikamet ücreti ödememek ve yasal olarak çalışabilmek
Kendi adına bir araba satın alabilme
Kendi adınıza sabit hatlı telefon ve ADSL Internet temin edebilme
180 günde 90 günden uzun süre Türkiye'de kalabilme
Devlet hastanelerinde daha ucuz sağlık hizmeti almak için Türkiye Devlet Sağlık Programı'na (SGK) üye olma izni (aylık ücret, sadece önemli indirimler).
İthalat vergisi ve vergi ödemeden İngiltere'den ev eşyalarını ithal etmek
Türk Vatandaşlığının Dezavantajları
Ücretlere tabii olmak


Türkiye'de yaşam şartları nelerdir ?

Türkiye'de kişi başına düşen net harcanabilir gelir, OECD ortalamasının (yılda 30 563 ABD doları) altındadır.
İstihdam açısından, Türkiye'de 15-64 yaş arasındaki kişilerin % 51'i, OECD'nin istihdam ortalaması olan % 67'nin ve OECD'nin en düşük rakamlarından birinin altında ücretli bir iş buluyor. Erkeklerin yaklaşık % 70'i ücretli çalışıyor, kadınların % 31'ini oluşturuyor. Türkiye'de, çalışanların neredeyse % 34'ü çok uzun saatler çalışmaktadır, OECD'deki en yüksek oran ortalama % 13'tür. Erkeklerin yaklaşık % 37'si kadınların % 26'sı ile kıyaslandığında çok uzun süre çalışıyor.
İyi bir eğitim ve beceri, iş bulmak için önemli şartlardır. Türkiye'de 25-64 yaş grubundaki yetişkinlerin % 39'u lise eğitimini tamamlamış olup OECD ortalamasının % 74'ü ve OECD ülkeleri arasındaki en düşük oranlardan daha düşüktür. Erkeklerin % 43'ü lise düzeyini başarıyla tamamladığı için kadınları n% 34'ü erkeklerden daha avantajlıdır. Eğitim sisteminin kalitesi açısından, ortalama öğrenci Türkiye'de ortalama 486 olan OECD ortalamasının altındadır.
Aylık Kira
Şehir merkezinde daire (1 yatak odası) 1.269.32
Daire (1 yatak odası) merkez dışında 748.32 TL
Şehir Merkezinde daire (3 yatak odası) 2.302.40 TL
Daire (3 yatak odası) merkez dışında 1.338.82 TL

Şehir Merkezinde Apartman Dairesinde Metrekare Fiyat 5,384.91 TL
Metrekare satılık şehir merkezi fiyatı 2.249.34 TL
Maaşlar Ve Finansman
Aylık Ortalama Net Maaş (Vergi Sonu) 2.249.84 TL
İpotek Faiz Oranı Yüzdeler (%), Yıllık, Sabit Faiz Oranı 12.55

Kişi başına GSYİH
10.787,61 USD ‎(2016)
İstanbul
Bu alan, yabancıların mülk alımları için Antalya'yı yakından takip etmiş, 2014'te yabancılar tarafından 5580 ev satın alınmıştır. İstanbul, yatırım merkezi olarak uluslararası bir üne kavuştuğundan her yıl büyümektedir. Kıyı tatil beldeleri ve kentsel mahalleler dahil olmak üzere geniş bir alanı kaplayan İstanbul'da seçebileceğiniz çok sayıda mülk var. İstanbul'da yaşam, tabii ki Bodrum ya da Fethiye'de güneşli bir kaçıştan farklıdır - kentin tüm yüksek ve en düşük seviyelerini sunan muazzam bir kozmopolit merkezi vardır. İş imkanları yaz - kış yüksektir.


Bir Sorunuz mu Var !

Vatandaşlık İşlemleri konusunda bize ulaşın